Enformatik Bölüm Başkanlığı

Genel Bilgiler

Bilginin düzenlenmesi ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında bilişim; Bilginin iletişimi noktasında bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanında kendine yer bulmaktadır. Farklı disiplinlerdeki öğrencilerin ileri bilgi teknolojileri ve bilişim alanında okur yazar olmak, üniversite mezunları için aranan temel niteliklerden biri olarak kabul edilmektedir.

Bilişim, bu amaçlara yönelik bilgi sistemlerinin üretilmesine odaklanmaktadır. Öncelikle üretilecek bilgi sisteminin ne olduğunu, nasıl tasarlanacağını ve sonra bu tasarımın neyle uygulanacağını belirleyerek eksiksiz, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedeflemektedir.