Enformatik Bölüm Başkanlığı

Mevzuat

Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KARARI
 

        T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 17.6.1997 tarih ve 19 Nolu oturumunda almış olduğu 97.19.1429 sayılı kararında:

        Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde Enformatik Bölümü açılması konusu işlendi.

a. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri rektörlerine bağlı birer Enformatik bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

b. Kurulan bu bölümün aşağıda belirtilen dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak koordine etmeleri ve/veya gerçekleştirmeleri 2547 sayılı Kanunun 2880 Kanunla değişik 7/e maddesi uyarınca,

c. Söz konusu bölümlerde görev alacak öğretim elemanlarının oryantasyon eğitimlerine yardımcı olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünün görevlendirilmesi,

d. İsteyen üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinim Enformatik Bölümü için öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü ile iletişim kurmaları, araştırma görevlilerinin bu alanda lisansüstü öğretim yapmak üzere Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 2. maddesinin g fıkrası uyarınca yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın adı geçen Enstitüde görevlendirilmeleri, uygun görüldü.
 

TÜM ÖĞRENCİLERİN ALMASI GEREKLİ DERSLER

ZORUNLU DERSLER

1. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (Kredisiz, bir dönemlik ders, haftada bir saat ders, iki saat uygulama

- Temel Bilgiler, DOS, WINDOWS

- Kelime İşleme

- Veri Tabanı Kullanma

- Prezentasyın Hazırlama

- Grafik Uygulamaları (CAD)

- Bilgi Ağları Kullanma: Internet, E-Mail, WWW, HTML Programlama, JAVA

2. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (Kredili, bir yada iki ders olabilir, iki saat ders, iki saat uygulama

- Bilgisayar Organizasyonu

- Algoritmalar

- Programlama Dilleri ve Veri Yapıları: Bir programlama dili (Pascal/C/C++)

- UNIX İşletim Sistemi

- Bilgisayar Ağları

SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli dersler değişik alanlara göre düzenlenmeli ve alana hitap eden uygulamalar içermelidir. Örneğin Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Mühendislik, Sosyal Bilimler için ayrı içerikli dersler tasarlanabilir.