Enformatik Bölüm Başkanlığı

Misyon-Vizyon

ENFORMATİK BÖLÜMÜNÜN TEMEL HEDEFLERİ

* Bilgisayar eğitimine yönelik gerekli düzenlemeler yapmak,
* Bilgisayar derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesi sağlamak, 
* Laboratuarların ders için kullanımı dışında, öğrencilerimize Internet hizmeti verebilmesini sağlamak, 
* Tüm öğrencilere temel bilgi teknolojisinin kullanımı ve bilgisayar derslerinin verilmesini sağlamak. 
* Bilgisayar Labaratuarları ve iletişim ağı'nı donanımsal ve yazılımsal yapılandırmak

Enformatik Bölümü tarafından verilecek dersler, bölümlerin haftalık ders programlarının uygunluğuna bağlı olarak, öğrencilerimizin eğitim sürelerinin özellikle ilk yılında ve/veya en geç ikinci yılında alabilecekleri şekilde düzenlenecektir. Öğrencilerin üniversitemiz bilgisayar olanaklarından daha efektif yararlanmaları, eğitimleri süresince çeşitli işleri için (bitirme projeleri, ders/deney raporları yazımı, grafiksel/matematiksel çözümlemeler, istatistik, internet erişimden yararlanabilme v.b.) daha bilinçli ve deneyimli olarak bilgisayar kullanabilmeleri amaçlanmıştır.

DİĞER HEDEFLER

* Bilgiye olan ihtiyacı görebilmek,
* Bilgiyi nerede, nasıl bulacağını bilebilmek,
* Doğru kaynağı seçebilme ve doğru bilgiyi edinebilmek,
* Bilgiyi sınıflayabilmek, ayrıştırabilmek ve birleştirebilmek,
* Bilgiye hızlı ve ekonomik ulaşabilmek, kullanabilmek ve yayabilmek,
* Akademik ve idari personele yönelik çeşitli bilgisayar kursları düzenlemek.